Inkomst från en virtuell värld

Det går att tjäna riktiga pengar i Second Life men vad gäller för inkomster från en virtuell värld? Behöver du exempelvis betala skatt på pengar du tjänat i Second Life?

Svenska Skatteverket gör ingen skillnad på var du tjänat dina ”riktiga” pengar utan samma regler gäller. Svensk lag kräver att invånarna i en virtuell värld bör sända fakturor till varandra samt lägga på moms när bägge invånarna är baserade i Sverige. Problemet är att i den virtuella världen är motparten många gånger anonym. Det blir oerhört svårt att ta reda på om avataren befinner sig i Sverige samt löjligt att skicka en faktura till en anonym digital avatar med ett påhittat namn. Därmed är det inte möjligt att följa lagen i dagsläget. Däremot kommer vinster att beskattas när riktiga pengar sätts in i ditt verkliga bankkonto. Den som endast tjänat några hundra- eller tusenlappar kan redovisa detta som en hobbyinkomst i deklarationen.

Skatteverkets möjligheter att kontrollera inkomster från virtuella världar är mycket begränsad idag. Däremot har Skatteverket full insyn i samtliga svenska bankkonton. Kontroller sker dock väldigt sällan och risken för att bli ertappad är mycket liten.